Tjänster

STUDENTCOACHEN

Copyright @ All Rights Reserved

BOKA STUDENTCOACHEN

HÄR KAN DU LÄSA MER OM DE TJÄNSTER STUDENTCOACHEN ERBJUDER, PRISER OCH UNGEFÄRLIG TID FÖR TJÄNSTERNA

Förenkla din studietid med en bättre studieteknik som gör det lättare att ta till dig information och prestera bättre och mer effektivt. Att klara sina studier handlar inte så mycket om talang eller intelligens som om just en bra studieteknik.

Denna tjänst tar normalt 2-3 timmars handledning för 250 kr/timme.

Vi kommer överens om hur du vill fördela tiden. I sträck eller uppdelat på flera dagar.

Vill du vara säker på att din text håller högsta kvalitet och få veta ifall den har behov av förbättring innan den lämnas in? Vår korrekturläsning är tjänsten för dig som redan kan prestera men som vill att resultatet ska bli lite bättre. Dina arbeten får en god struktur, korrekt språk och formalia.

Personlig guidning genom din uppsats, du väjer själv hur många gånger vi läser. Normal lästid ca 10 min/A4-sida. 200 kr/timme

Klara av den där tentan som du har ångest över. En personlig guidning genom hur du ska lägga upp studierna så att du klarar av den specifika tentan.

Denna tjänst tar normalt 2-3 timmars handledning för 250 kr/timme.

Vi kommer överens om hur du vill lägga upp tiden – i sträck eller uppdelat på flera dagar.

Kvalitativ och kvantitativ data är inte alltid helt enkel att analysera. Vi hjälper dig att summera och analysera den data du tagit fram. Vid behov även att utforma undersökningsmaterialet så att du kan få fram din data. Kan även undervisa i vetenskaplig metod och statistik, samt SPSS om du skulle föredra det.

Beroende på mängden data som ska analyseras/utformas kan tjänstens längd variera mycket. Fråga om pris när du vet omfattningen på din undersökning.

Hjälp med planering och genomförande av din uppsats eller hemtenta genom en kontinuerlig feedback på ditt utkast. Vi lägger upp en strategi, hjälper dig när du kör fast och läser igenom och ger feedback på ditt arbete, för att det ska bli klart i tid och hålla en hög kvalité. Även stöd med att förstå din handledares/lärares instruktioner.

Beroende på nivå och typ av text tar denna tjänst olika lång tid. Från 2-5 timmar utspritt på flera dagar. 250 kr/timme.

Vi hjälper dig med din studieteknik, coachar dig inför tentor, vägleder dig genom uppsatser och hemtentor samt korrekturläser dina arbeten och hjälper till med dataanalyser. Är allmänt ett stöd under studietiden. Ca 1 timme/vecka men kan flyttas om efter när du behöver mest hjälp. Totalt 20 timmar/termin. 5000 kr

KONTAKTA OSS

 
 
 

VANLIGA FRÅGOR

 

F: Kan jag få hjälp oavsett ämne?

S: I stort sett. Vår metod bygger på att hjälpa dig hitta rätt väg själv. Beskriv det du behöver hjälp med så hör vi av oss med hur vi kan hjälpa dig.

 

F: Hur hjälper ni mig?

S: Beroende på vad du behöver hjälp med tar vi fram en plan just för dig. Den mesta hjälpen får du via e-post där vi ger feedback på dina arbeten men vi kan även kommunicera via skype när du behöver diskutera.

 

F: Vad har ni för erfarenhet?

S: Studentcoachen utgörs av människor som är vana att handleda studenter eller som jobbar med text.

BERÄTTA FÖR OSS VAD DU BEHÖVER HJÄLP MED OCH NÄR DU BEHÖVER DEN SÅ HÖR VI AV OSS INOM 24 TIMMAR.

ALL KONTAKT GÖRS VIA E-POST TILL EN BÖRJAN.